Onder leiding van de AVV, waartoe de stad Aken, de stadsregio en de districten Düren en Heinsberg behoren, werkt het project­consortium aan maatregelen om het grens­overschrijdend openbaar vervoer te verbeteren. De AVV is betrokken bij alle emr connect-onderwerpen en is ook verant­woordelijk voor projectbeheer, coördinatie en communicatie.

De stad Aken, met ongeveer 255.000 inwoners, grenst aan Nederland en België. Het wordt als een “modelstad” voor emissievrij verkeer beschouwd. Binnen het themagebied “Koppeling van netwerken in de onderwijs- en kennisregio” neemt de stad Aken de hoofdrol op zich voor de activiteit “Organisatie van grens­overschrijdende workshops betreffende beste praktijk­voorbeelden m.b.t. stedelijke mobiliteit”. Bovendien zet de stad zich ook in voor het gebruik van elektrische bussen op grens­overschrijdende buslijnen.

Al meer dan 130 jaar heeft ASEAG vorm gegeven aan het openbaar vervoer in Aken en de regio. In het kader van het emr connect-project werkt ASEAG aan het creëren van interfaces voor inter­operabele ticketing en verkoop, aan de koppeling van netwerken binnen de onderwijs- en kennisregio en aan de inzet van elektrische bussen voor grens­overschrijdende buslijnen. Linien.

Met zijn 260 instituten in negen faculteiten is de RWTH Aachen University één van de toonaangevende Europese wetenschaps- en onderzoeks­instellingen. De uiteenlopende impulsen van de universiteit zijn van invloed op de gehele regio van Aken en op de drie grensgebieden. De RWTH Aachen University is bij het emr connect-project bij­voorbeeld verantwoordelijk voor de koppeling van netwerken binnen de onderwijs- en kennisregio en neemt het voortouw op het gebied van de grens­over­schrijdende samenwerking tussen universiteiten in de EMR.

De Nederlandse provincie Limburg telt 120.000 inwoners en is ver­antwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio. Binnen emr connect krijgt de provincie algemene management- en communicatie­functies. De focus ligt ook op het verminderen van grens­barrières op het gebied van ticketing en verkoop, bijvoorbeeld door het opzetten van euregionale informatiebalies.

Arriva PLC, een dochteronderneming van de Deutsche Bahn (Duitse Spoorwegen), is in 14 Europese landen actief als bus- en spoorweg­bedrijf. Arriva Limburg is ook lid van het Aachener Verkehrsverbund. In het emr connect-project werkt Arriva onder andere aan de ontwikkeling van grens­overschrijdende tarieven en diensten en aan het creëren van interfaces voor ticketing en verkoop.

Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal, Onderbanken en Nuth. In de 8 gemeentes wonen in totaal 255.000 inwoners. Met meer dan 90.000 banen is de voormalige mijnregio aantrekkelijk om te wonen. De algemene focus van PSL ligt op het verbeteren van de economische structuur. Daarom werkt PSL binnen het emr connect-project aan de uitbreiding van multi­modaliteit bij grens­overschrijdend openbaar vervoer.

De Duitstalige Gemeenschap van België is één van de drie gemeen­schappen in het Koninkrijk België, gelegen in Wallonië. Het bestaat uit negen gemeentes en bestaat uit ongeveer 77.000 inwoners. Het openbaar bestuur van de gemeenschap zet zich in voor het verbeteren van de multi­modaliteit bij grens­overschrijdend openbaar vervoer door een onderzoek uit te voeren naar de “Multimodale mobiliteit in de Duitstalige Gemeenschap en mobiliteits­behoeften in plattelandsgebieden”.

Het Belgische vervoers­bedrijf De Lijn exploiteert een uitgebreid netwerk van buslijnen en verschillende trams in de Vlaamse provincies van België. Binnen emr Connect zet De Lijn zich in voor het bevorderen van duurzame grens­overschrijdende mobiliteit en het optimaliseren van de beschik­baarheid van ticket­oplossingen voor Nederlandse klanten.

Liège Europe Métropole ASB

LEM is een Belgische vergadering van gekozen vertegen­woordigers bestaande uit de burge­meesters van de 84 gemeentes van de provincie Luik en 6 leden van de provincie Luik. Ze organiseert regelmatig bijeenkomsten om zaken te bespreken, die betrekking hebben op meer dan één gemeente, en behandelt onderwerpen die verband houden met mobi­liteit. Als onderdeel van emr connect wil LEM het reizen verbeteren voor passagiers die hun fietsen met het openbaar vervoer over de EMR-grenzen meenemen.

De Belgische universiteit – gevestigd in Hasselt in de Belgische provincie Limburg – is betrokken bij het emr connect-project voor de koppeling van netwerken binnen de onderwijs- en kennis­regio door de weten­schappelijke competenties van de EMR op het gebied van transport en mobiliteit met elkaar te verbinden.

De SNCB is de nationale spoor­wegmaatschappij van België. Binnen emr connect zet de SNCB zich in voor de standaardi­sering van grensoverschrijdende tarieven en voor een uniform aanbod van diensten in de grensregio. Door marktonderzoek en haalbaarheids­studies voor een betere spoor­verbinding binnen het openbaar vervoer tussen Duitsland en België uit te voeren, moet de koppeling van netwerken binnen de EMR worden ondersteund.

De ULG is een Franstalige universiteit in Luik, België. De universiteit geeft vakken als stads- en milieutechniek, transport, mobiliteit en logistiek. In het emr connect-project streeft ULG bijvoorbeeld naar het kwantificeren van grens­overschrijdende mobiliteitsstromen en bevordert het de koppeling van netwerken binnen de EMR-onderwijs- en kennisregio door gezamenlijke workshops te organiseren om grens­overschrijdende kennis­overdracht te bevorderen.

Het busbedrijf TEC Liège-Verviers (TEC Group) is een openbaar­vervoers­bedrijf in Wallonië met 202 buslijnen en 90.000 passagiers. TEC Luik-Verviers zet zich binnen het emr connect-project met betrekking tot het onderwerp “Tarieven & Diensten” in voor het standaardi­seren van grens­overschrijdende tarieven om het prijssysteem voor zijn passagiers op die manier te vereen­voudigen.