Op 26 maart ondertekenen de Euregio Maas-Rijn en het Euregionale Coördinatiebureau van de Aachener Verkehrsverbund (AVV) een samenwerkingsovereenkomst. Ook buiten de grenzen van Aken is de AVV een belangrijke actor.

De bestaande samenwerking heeft de afgelopen jaren al tot talrijke verbeteringen geleid op het gebied van het grensoverschrijdend lokaal vervoer voor burgers in het gebied van het drielandenpunt. Zo werd het euregioticket 20 jaar geleden als tariefaanbod geïntroduceerd, gevolgd door tal van andere tariefverbeteringen, zoals de overgangstarieven tussen Heerlen en Roermond en de AVV, de uitbreiding van het Belgische treintarief naar Aken en Maastricht of het regional3tarif voor het drielandenpunt.

Sinds 1998 kunnen reizigers met dit ticket gedurende één dag gebruik maken van bijna alle bus- en treinlijnen in de Euregio Maas-Rijn. Met betrekking tot de dienstregelingsinformatie biedt het “euregioplan” een overzicht van het snelverkeer in de Euregio Maas-Rijn; de meertalige dienstregelingsinformatie van de AVV bevat ook euregionale dienst­regelings­gegevens.

In het kader van de Euregio Maas-Rijn-mobiliteitsstrategie kunnen EU-projecten voor financiering worden ingediend. Tijdens het mobiliteits­project “Mobilität ohne Grenzen in der Euregio Maas-Rhein” werden passagiers beter geïnformeerd om aldus de positie van bussen en treinen als “klimaatvriendelijk vervoermiddel” te versterken. In het kader van het Interreg V-A-project “emr connect” zal de AVV met 14 projectpartners en de Euregio Maas-Rijn samenwerken aan de verbetering van grensoverschrijdend lokaal verkeer. In totaal is 4,6 miljoen euro beschikbaar voor verschillende projecten in de komende drie jaar.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst vindt regelmatig overleg plaats tussen de AVV en de Euregio Maas-Rijn. Het doel is samen te werken aan het verder wegnemen van belemmeringen en barrières voor grensoverschrijdend openbaar vervoer en om zo de verschillende regio’s van de Euregio Maas-Rijn nauwer met elkaar te verbinden.