Vandaag is in het bijzijn van regeringspresidente Gisela Walsken, voorzitster van de Euregio Maas-Rijn, in Aken het startschot gegeven voor het nieuwe interreg V-A-project „emr connect“.

Onder leiding van de Aachener Verkehrsverbund (AVV) werken de komende drie jaar 14 partners uit de Euregio Maas-Rijn (Duitsland, België, Nederland) samen aan maatregelen om het openbaar vervoer in de grensregio te verbeteren. Daarvoor staat een budget van 4,6 miljoen euro ter beschikking.

Het doel van het project is om maatregelen op vlak van mobiliteit te realiseren en zo grensoverschrijdend reizen voor burgers in de Euregio Maas-Rijn te vergemakkelijken. Hieraan werken vervoermaatschappijen, openbare vervoerautoriteiten, overheidsdiensten en universiteiten samen. Het door het AVV samengestelde consortium bestaat uit 14 projectpartners: AVV, Stadt Aachen, ASEAG, RWTH Aachen University, Provinz Limburg, Parkstad Limburg, Arriva Personenvervoer (Nederlandse vervoermaatschappij), Duitstalige Gemeenschap van België, TEC (Waalse vervoermaatschappij), De Lijn (Vlaamse vervoermaatschappij), NMBS (Belgische spoorwegmaatschappij), Liège Europe Metropole, Université de Liège, Universiteit Hasselt.

Met concrete maatregelen, zoals de elektrificatie van een grensoverschrijdende buslijn, draagt „emr connect“ bij tot milieuvriendelijk grensverkeer in de Euregio Maas-Rijn. Bovendien moet de reiziger in de toekomst ook kunnen profiteren van digitalisering op vlak van ticketing en reizigersinformatie. Zo is het de bedoeling om bijvoorbeeld E-tickets ook over de nationale grenzen heen te kunnen gebruiken.

Door de projectgebonden samenwerking tussen drie universiteiten stimuleert „emr connect“ de uitwisseling tussen partijen uit de vervoersector en draagt het ook bij tot een beterde netwerkvorming in de opleidings- en kenniscentra.

AVV-leider Hans-Peter Geulen vat het project samen: „De realisatie van de maatregelen stimuleert het grensverkeer, draagt bij tot een betere netwerkvorming in de deelregio’s en maakt de Euregio Maas-Rijn aantrekkelijker als grensregio.“

Het project „emr connect“ wordt in het kader van het interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma uitgevoerd en met 2,3 miljoen euro medegefinancierd door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.